Masuratori Cadastrale

 Sol Invictus Construct SRL

7307C_6933_InregistrareOnlinePersoaneJuridice

HG 869 din 2005

HG 1210 din 2004 ANCPI

Legea 78 din 2002

Legea 499 din 2004

Legea 115 din 1938

Legea 247 din 2005- titlul XII

OG 41 din 2004

Tarife Mof 253-039

lege_nr_7_1996

ordin nr. 634 din 2006

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire al documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010

Ordin 700/2014

Ordinul_nr._1009_din_2013

ODG_1340_2015