Masuratori Cadastrale

 Sol Invictus Construct SRL


 

Prezentam mai jos cele mai importante formulare necesare in relatia cu ANCPI

CERERE CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVA
CERERE DE ANULARE NUMAR CADASTRAL
CERERE DE CONSULTARE Opisul alfabetic al proprietarilor
CERERE DE ELIBERARE Copie certificata de carte funciara
CERERE DE INSCRIERE
CERERE_DE_RECEPTIE_si_INSCRIERE
CERERE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA
CERERE ELIBERARE EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE
CERERE IDENTIFICARE NUMAR CARTE FUNCIARA SI CADASTRAL sau TOPOGRAFIC
CERERE INFORMATII
CERERE SOLICITARE AVIZ INCEPERE sau RECEPTIE a LUCRARII
DECLARATIE